Scandinavian language challenge day 26

Today I worked through chapter 8 of Swedish in three months, covering:

 • numbers: ordinal
 • time
 • prepositions relating to time
 • letter writing
 • other words

Numbers: ordinal

förste (1st)
andra (2nd)
tredje (3rd)
fjärde (4th)
femte (5th)
sjätte (6th)

sjunde (7th)
åttonde (8th)
nionde (9th)
tionde (10th)
elfte (11th)
tolfte (12th)

trettonde (13th) etc
tjugonde (20th):
tjugoförste (21st)
hundrade (100th)
tusende (1,000th)
miljonte (millionth)

The ordinal numbers do not inflect for gender.

Time

Veckodag (-en, -ar, day of the week): måndag; tisdag; onsdag, torsdag, fredag; lördag, söndag:

 • i söndags (last Sunday); på söndagarna (on Sundays); på söndag (next Sunday)
 • idag (today); igår (yesterday); i förrgår (day before yesterday); imorgon (tomorrow); i övermorgon (day after tomorrow)

Parts of the day: morgon; förmiddag; eftermiddag; kväll (evening); natt (plural: nätter):

 • i morse (this morning, past); i eftermiddags (this afternoon, past); igår kväll (yesterday evening); i natt (last night)
 • habitual or general time: på morgonen (in the morning).
  Can also be plural: på kvällarna (in the evenings)
 • present time: nu på morgonen (this morning); nu på eftermiddagen (this afternoon); i kväll (this evening); i natt (tonight)
 • future time: i eftermidag (this afternoon, later); i kväll (this evening, later); i natt (tonight, later); imorgon bitti (tomorrow morning)
 • more distant time: i måndags kväll (last Monday evening); på lördag kväll (next Saturday evening)
 • years and weeks: i fjol (last year); förra året (last year); i år (this year); nästa år (next year); vecka (-n, -or, week); förra veckan (last week); denna vecka / den här veckan (this week) [note definite suffix after den här, but not after denna]; nästa vecka (next week)
 • seasons: vår (spring); sommar; höst (autumn); vinter
 • festivals: jul (Christmas); påsk (Easter); pingst (Whitsun)
 • den 6 (sjätte) juli, måndagen den 6 juli
 • years: artonhundrafemtiosju (1857)
 • to refer to decades or centuries, use the suffix -talet: 1990-talet (1990s); 1900-talet (20th century)

Prepositions relating to time

efter (after); från (from); före (before); i (for per)

Examples:

 • Hon hade bott där i fem år
  (she had lived there for 5 years)
  i in this sense can often be omitted.
 • en gång i sekunden / i månaden (once a second / a month)
 • en gång om året / dagen (once a year / a day)
 • han åker hem om en vecka (he’s going home in a week / in a week’s time)
 • vi har inte sett dem på femton år
  (we haven’t seen them for 15 years)
 • vi kan komma dit på några timmar
  (we can get there in a couple of hours)
 • på sjuttonhundratalet (in the 18th century)
 • han ska vara hemma till jul (he’ll be home for Christmas)
 • jag har köpt biljetter till i kväll (I’ve bought tickets for tonight)
 • under kriget (during the war)
 • vid 50 års ålder (at 50 years of age)

No preposition is used with clock times or specific dates or years:

 • vi ska äta middag klockan 6 (we shall have dinner at 6)
 • de kom till Sverige den 3 september
 • hon studerade in England 2015
 • jag är född 2000
  (I was born in 1942, present tense for a person still alive)
 • Naopleon föddes 1769
  (Napoleon was born in 1769, imperfect with -s ending for dead person)

Letter writing

Openings: kära … ! (dear) [sometimes käre ….! for a man in the singular); Hej! (very informal)
no opening in formal letters

Closing: Kram (-en, -ar, hug); Hälsningnar (greetings); Hjärtliga hälsning (sincere greeting)
In formal letters: Med vänlig hälsning (wth a friendly greeting)

Some of the other words in this chapter

Nouns: fjäll (-et, -, mountain); kompis (en, -ar, friend [slangy]); polis (-en, -er, police, policeman); sekund (-en, -ar, second); timme (-n, -ar, hour); ålder (-n, -ar, age)

Verbs: följa med (accompany); vandra (wander, hike)


Adjectives: förfärlig (dreadful); givande (worthwhile, rewarding); vänlig

The additional definite article (den /det /de) is not used before some adjectives, although the definite article suffix is nevertheless added. Examples: hela dagen (the whole day); halva boken (half the book); båda flickorna (both the girls). Another adjective behaving like this is förra (last)


Other words: före (before); förut (before, adverb); ute (out); under (during); senast (most recently, last)

Other phrases: hos Eva / hos tandläkaren / hos Lundgrens (at Eva’s / the dentist’s / the Lundgrens); felet ligger hos honom (the fault lies with him); man kan läsa om detta hos Shakespeare (you can read about that in Shakespeare)

Adverbs of place
här (here)
där (there)
hemma (at home)


hit (to here)
dit (to here)
hem (to home)


härifrån (from here)
därifrån (from here)
hemifrån (from home)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *